AKTA RAHSIA RASMI 1972 PDF

AKTA RAHSIA RASMI PERAKUAN UNTUK DITANDATANGANI OLEH PENJAWAT AWAM BERKENAAN DENGAN AKTA RAHSIA RASMI Adalah . Akta Rahsia Rasmi semua pindaan hingga September Akta 88 by Malaysia.; 1 edition; First published in ; Subjects: Official. Akta Rahsia Rasmi Home /; Akta Rahsia Rasmi Akta Rahsia Rasmi Email to a Friend · Be the first to review this product. Availability: In stock.

Author: Zulukazahn Mojin
Country: Senegal
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 3 October 2012
Pages: 284
PDF File Size: 14.2 Mb
ePub File Size: 10.96 Mb
ISBN: 666-2-20177-411-6
Downloads: 14075
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Telkis

Meletakkan diri dalam kepercayaan ejen negara asing 8. Amazon Rapids Fun stories for kids on the go.

Akta Rahsia Rasmi (Akta 88) | PDF Flipbook

Menteri boleh, dari semasa ke semasa, melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, menambah, memotong atau meminda manamana peruntukan Jadual kepada Akta ini. ComiXology Thousands of Digital Comics. Withoutabox Submit to Film Festivals.

Penalti kerana membuat atau menolong membuat akuan atau pernyataan palsu bagi mendapatkan permit 5. Akta Rahsia Rasmi Akta Akta ini bolehlah dinamakan Akta Rahsia Rasmi Amazon Renewed Refurbished products with a warranty.

Pihak berkuasa yang berwibawa itu, jika berpuas hati bahawa ada sebab yang munasabah bagi mempercayai bahawa yang diambil atau dibuat sedemikian mengandungi perkara atau maklumat yang memudaratkan keselamatan atau kepentingan Malaysia dan berguna secara langsung atau secara tidak langsung kepada sesuatu negara asing, boleh memerintahkan supaya suratan itu dirampas atau mana-mana bahagian daripadanya dihapuskan, dipadamkan atau dikeluarkan.

  ARACILIK VE SIRKE PDF

Larangan mengambil atau membuat apa-apa suratan, ukuran, pemeruman atau kerja ukur mengenai atau dalam sesuatu tempat larangan 4.

Akta Rahsia Rasmi

Discover Prime Book Box for Kids. There’s aktaa problem loading this menu right now. Embed or link this publication. Menambah, memotong atau meminda Jadual 2A. Seseorang yang melakukan apa-apa perbuatan supaya dirinya diletakkan atau mungkin diletakkan dalam kepercayaan mana-mana ejen negara asing melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak kurang dari satu tahun tetapi tidak melebihi lima tahun.

Pembelaan yang tersedia untuk pegawai awam Explore the Home Gift Guide. If you are a seller for this product, would you like to suggest updates through seller support? Amazon Restaurants Food delivery from local restaurants. Write a customer review.

Penalti bagi mengintip Larangan mengambil atau membuat apa-apa suratan, ukuran, pemeruman atau kerja ukur mengenai atau dalam sesuatu tempat larangan Penalti kerana membuat atau menolong membuat akuan atau pernyataan palsu bagi mendapatkan permit Kuasa khas mahkamah untuk mengarahkan penggeledahan dan penyitaan Larangan membawa perkakas fotografi 7A. Meletakkan diri dalam kepercayaan ejen negara asing 7B. Kewajipan melaporkan permintaan bagi maklumat, dll.

Jika, bagi apa-apa maksud yang memudaratkan keselamatan atau kepentingan Malaysia, seseorang— a menghampiri, memeriksa, merentasi atau berada di sekitar atau memasuki sesuatu tempat larangan; b membuat sesuatu suratan yang dikira menjadi atau yang mungkin atau yang dimaksudkan untuk menjadi berguna secara langsung atau secara tidak langsung kepada sesuatu negara asing; c mendapatkan, mengumpul, merakamkan, menyiarkan atau menyampaikan kepada seseorang lain sesuatu perkataan kod, isyarat timbal atau kata laluan rasmi yang rahsia, atau apa-apa benda, suratan atau maklumat yang dikira menjadi atau yang mungkin atau yang dimaksudkan untuk menjadi berguna secara langsung atau secara tidak langsung kepada sesuatu negara asing, orang itu melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum dengan pemenjaraan seumur hidup.

  IC CD4511 DATASHEET PDF

Perakuan oleh pegawai awam hendaklah menjadi keterangan yang konklusif Undang-undang Malaysia Unknown Binding: Amazon Drive Cloud storage from Amazon.

Shopbop Designer Fashion Brands. Would you like to tell us about a lower price?

Seseorang Menteri, Menteri Besar atau Ketua Menteri sesuatu Negeri boleh melantik mana-mana pegawai awam melalui suatu perakuan di bawah tandatangannya untuk mengelaskan apa-apa.

Tajuk ringkas Tafsiran 2A.

Pengelasan semula rahsia rasmi oleh Menteri atau pegawai awam 2C. Alexa Actionable Analytics for the Web. Amazon Advertising Find, attract, and engage customers. Pengelasan semula rahsia rasmi oleh Menteri atau pegawai awam 3.

Akta Rahsia Rasmi 1972(Akta 88)

Penalti bagi mengintip 3. Pengedar tunggal, Golden Books Centre Language: Learn more about Amazon Prime. Menambah, memotong atau meminda Jadual 2B.